VPT Vision Passion Transformation

Jesteśmy firmą szkoleniowo-coachingową o ugruntowanej pozycji, działającą dla firm na rynku polskim i Europy Zachodniej. Przeszkoliliśmy już kilka tysięcy osób, a z naszego procesu coachingowego skorzystało kilkudziesięciu menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz prezesów i właścicieli firm różnych branż. Współpracujemy z instytucjami naukowymi, uczelniami dzieląc się wiedzą w obszarze naszej specjalizacji.

Nasze specjalizacje

 

VPT training

Szkolimy skuteczne zespoły i efektywnych menedżerów. Przygotowujemy do rozpoczęcia drogi w biznesie w różnych jego warunkach, wspieramy w dalszym rozwoju i dokonywaniu zmian oraz dajemy możliwość wsparcia, rozwoju i szlifowania umiejętności wytrawnym oraz doświadczonym w zarządzaniu i współpracy z ludźmi szefom. Czytaj więcej...

VPT coaching

Ty i coach - praca 1:1. Indywidualny plan rozwoju. Koncentracja na Twoim celu. Optymalne wykorzystanie czasu. Coaching menedżerski, life coaching, coaching zespołowy, coaching kariery.Czytaj więcej...

VPT consulting

VPT consulting zajmuje się doradztwem w zakresie strategicznego  zarządzania zasobami ludzkimi i podnoszenia efektywności organizacji.
Każdy menedżer marzy o kompetentnych, twórczych i zaangażowanych pracownikach. Każdy pracownik o spra­wiedliwym i mądrym szefie. Skuteczna firma/organizacja to połączenie i synergia tych oczekiwań. Czytaj więcej...

TWÓJ SUKCES
TO NASZE PIERWSZE SŁOWO

Ludzie sukcesu to są Ci, którzy mają nawyki prowadzące do sukcesu
B. Tracy

 

Brawo Ty i masz rację jakby co

Szkolenia

• Asertywność i komunikacja interpersonalna
• Komunikacja interpersonalna
• Komunikacja perswazyjna w biznesie
• Komunikacja perswazyjna – psychologia perswazji dla praktyków
• Perswazja - Struktury lingwistyczne
• Wywieranie wpływu – mechanizmy manipulacji i antymanipulacji
• Body language - Niewerbalne narzędzia wpływu
• Zarządzanie emocjami: techniki relaksacyjne
• Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
• Strategie wyników – jak skutecznie osiągać swoje cele zawodowe i osobiste
• Jak szybko i skutecznie nawiązywać relacje biznesowe
• Profesjonalna Obsługa Klienta
• Tajniki skutecznej sprzedaży
• Zarządzanie czasem i organizacja pracy
• Inteligencja emocjonalna
• Efekt Myśli – jak wpływać na swój mózg
• Komunikacja w zespole
• Współpraca i komunikacja skutecznych zespołów
• Budowanie współpracy w zespołach projektowych
• Twórcze rozwiązywanie konfliktów
• Przywództwo zorientowane na rezultaty
• Przywództwo transformacyjne
• Coaching w zarządzaniu ludźmi
• Coaching Kobiet biznesu
• Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe
• Negocjacje biznesowe
• Zarządzanie sprzedażą
• Delegowanie
• Rozmowa oceniająca z pracownikiem
• Komunikacja i perswazja dla menedżerów
• NLP w zarządzaniu
• Kontrola emocji w pracy menedżera
• Budowanie skutecznych zespołów
• Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu ludźmi

Coaching

Coaching menedżerski to rodzaj coachingu przeznaczony dla menedżerów średniego i wysokiego szczebla Państwa firmy. Proces prowadzony jest w formie określonych w kontrakcie spotkań z doświadczonym i certyfikowanym coachem, specjalizującym się we wspieraniu menedżerów najwyższych szczebli w rozwoju i wzmacnianiu ich kompetencji przywódczych, zarządczych i osobistych. Podczas sesji coachingowych menedżer buduje, rozwija i wzmacnia te obszary, które zapewnią mu/ zwiększą efektywność i skuteczność.

Przykładowe efekty i obszary indywidualnych spotkań:
• Zarządzanie sobą w czasie zmian,
• Rozwój umiejętności/ kompetencji przywódczych,
• Rozwój umiejętności komunikacyjnych,
• Rozwój umiejętności motywacyjnych,
• Rozwój umiejętności strategicznego myślenia,
• Problemy z pracownikami,
• Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych firmy,
• Wzrost efektywności pracy zespołowej,
• Wzrost skutecznie działającego zespołu sprzedaży,
• Zmiana ścieżki kariery zawodowej managerów,
• Zwiększenie efektywności pracy w zespole,
• Wzrost poczucia własnej wartości managerów,
• Rozwijanie w budowaniu autorytetu zgodnie z wartościami,
• Wzrost efektywności w zarządzaniu firmą,
• Uzyskanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym managera,
• Rozwiązanie konfliktu między szefem a zespołem,
• Adaptacja do nowej roli w organizacji, wejścia do zarządu,
• Wprowadzanie zmian w organizacji,
• Zmiana struktury organizacyjnej zespołu – wykorzystanie talentów w firmie,
• Wzrost efektywności osiągania celów poprzez delegowanie,
• Wzrost odporności na sytuacje trudne, kryzysowe.
Life/Personal Coaching przeznaczony jest dla osób, które chcą realizować cele osobiste, carrey (kariery), nauczyć się nowych umiejętności, pozbyć starych przekonań, rozwiązać konflikty, poradzić sobie w trudnych momentach życiowych, by móc jednocześnie realizować cele zawodowe i osobiste w indywidualny sposób w atmosferze poufności i bezpieczeństwa.
Coaching przeznaczony dla zespołów zadaniowych, projektowych, które działają często w specyficznych warunkach, określonym czasie i strukturze skupiając specjalistów wielu dziedzin, często firm. Wspaniałe rozwiązanie dla zespołów w każdej fazie rozwoju, by nauczyć współpracy, rozwiązywania konfliktów w grupie, maksymalizować koncentracje na zadaniach i celu w ich naturalnym środowisku (miejscu pracy). Grupy do 5 osób.
Nowatorska metoda VPT oparta na wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi, opracowana i przeznaczona specjalnie dla kobiet rozpoczynających i prowadzących biznes na różnym etapie jej rozwoju w branżach szczególnie zdominowanych przez mężczyzn, gdzie niezbędne jest „zaimplementowanie” określonych przekonań, zachowań i umiejętności.

Consulting

VPT consulting zajmuje się doradztwem w zakresie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i podnoszenia efektywności organizacji. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania i techniki zarządzania poprawiające płynność, optymalizację, procesów, zasobów i struktur wpływających na wzrost jakości funkcjonowania firmy czy całej organizacji. VPT consulting przede wszystkim grupa ekspertów z bogatym doświadczeniem menedżerskim i specjalistów merytorycznych w oferowanym zakresie.

Każdy menedżer marzy o kompetentnych, twórczych i zaangażowanych pracownikach. Każdy pracownik o spra­wiedliwym i mądrym szefie. Skuteczna firma/organizacja to połączenie i synergia tych oczekiwań. A my jesteśmy po to, by te dwa kierunki oczekiwań optymalnie wykorzystać.

• Assessment Center - badanie i ocena przygotowania zawodowego
• Development center - indywidulane programy rozwojowe
• Budowanie i realizacja programów szkoleniowych „szytych na miarę” - warsztaty, szkolenia, coaching i mentoring
• Wdrażanie opisów stanowisk i budowy struktur organizacyjnych
• Przeprowadzanie analizy stanowisk pracy
• Wdrażanie systemów optymalizacji i planowania zatrudnienia
• Budowanie profili zawodowych i kompetencyjnych
• Wdrażanie systemów kompetencyjnych
• Tworzeni i realizacja indywidulanych i zespołowych programów rozwojowych
• Wdrażanie programów motywacyjnych
• Tworzenie i wdrażanie systemów ocen pracowniczych
• Worzenie i wdrażanie systemów wartościowania pracy
• Tworzenie i wdrażanie systemów płac
• Warsztaty, szkolenia, coaching i mentoring w tym zakresie
1. Generation Of Active Leaders „Stress Management”

PROCES SZKOLENIOWY1

KONTAKT

2

PLAN

3

SPOTKANIE

Grupa VPT

Jesteśmy wiodącą firmą realizującą skuteczne rozwiązania w zakresie szkoleń, coachingu i consultingu klientom korporacyjnym, biznesowym, administracji publicznej i osób indywidualnych. Od 2006 roku z sukcesami wspieramy rozwój rynku w Polce w tych obszarach. Specjalizujemy się w rozwoju kompetencji menedżerskich, zespołowych, sprzedażowych i coachingowych.

Violetta Post

Właściciel firmy - coach
Mózgu to woda
Prędkość impulsu nerwowego
Myśli dziennie pojawia się w głowie
Klientów poleca nas

Konferencje, Partner merytoryczny

1. VI ŁÓDZKA KONFERENCJA AKADEMICKICH BIUR KARIER
Coaching to temat, z którym będziemy gościć po raz kolejny podczas prestiżowej ogólnopolskiej konferencji skupiającej specjalistów, doradców zawodowych, psychologów i coachów uczelni wyższych z całej Polski. Szkolenie poprowadzi dla nas ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania właściciel Grupy VPT trener i coach Violetta Post
2. V ŁÓDZKA KONFERENCJA AKADEMICKICH BIUR KARIER
Warsztaty trenerskie
3. IV ŁÓDZKA KONFERENCJA AKADEMICKICH BIUR KARIER
Motywacja w pracy doradcy zawodowego
4. Konferencja projektu
"Wzornictwo-kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej", „Coaching kariery”
1. Warsztaty menedżerskie SKN eBiznes
Stres w pracy menedżera – techniki radzenia sobie ze stresem
2. EXpert SKN Psychologii zarządzania
Strategie wyniku – jak skutecznie osiągać swoje cele biznesowe i prywatne
3. EXpert SKN Psychologii zarządzania Strategie wyniku
Jak skutecznie budować trwałe relacje w biznesie
1. Generation Of Active Leaders „Stress Management”

Kontakt

Zadzwoń lub napisz

+48 601 841 707
biuro@grupavpt.pl